Factsheet Tevredenheidsmeting op basis van de vragenlijst PREM wijkverpleging 2020

De FACTSHEET is een verkort overzicht van de resultaten van de tevredenheidsmeting op basis van de vragenlijst PREM wijkverpleging 2020. Eerst zal een verkort responsoverzicht worden getoond. Vervolgens is er voor de vragen 1 t/m 9 een gemiddelde score berekend op basis van de gegeven antwoorden waarbij geldt dat: 1 = zeer zeker niet, 10 = zeer zeker wel. Voor deze vragen is een grafiek weergegeven waarin het percentage gegeven antwoorden wordt getoond voor de categorieen ‘1 t/m 5’, ‘6 t/m 8’ en ‘9 t/m 10’. Op de volgende pagina zijn de resultaten op de aanbevelingsvraag te vinden met de frequenties van de gegeven antwoorden, de nps score en een gemiddelde score. Ook hier wordt het percentage gegeven antwoorden getoond, maar dan voor de categorieen ‘0 t/m 6’, ‘7 t/m 8’ en ‘9 t/m 10’ zodat het duidelijk is hoe de nps score tot stand komt. Ten slotte worden de frequenties getoond m.b.t. de toestemming aan Zorgkaart Nederland en de resultaten van de twee extra vragen die zijn afgenomen.

Er zijn 18 cliënten benaderd voor de meting. Van deze 18 cliënten hebben 18 cliënten de vragenlijst terecht ingevuld. Het netto responspercentage is 100,00%.

Download hier het Factsheet in PDF formaat.