FINANCIERING

VOOR BUDGETHOUDERS (PGB):
U sluit een zorgovereenkomst met MoniCare. De administratie van MoniCare verwerkt de door onze zorgverleners gemaakte uren en stuurt de factuur rechtstreeks naar u. Deze factuur dient u samen met een declaratieformulier in bij uw zorgverzekering. U wordt dan betaald en betaald dan weerom aan MoniCare. U bent aan uw verzekering uitsluitend het eigen risico verschuldigd (dit is voor 2016: € 385/ jaar).

KIEZEN VOOR ZORG IN NATURA (ZVW):
U sluit een zorgovereenkomst met MoniCare. De administratie van MoniCare geeft de geleverde zorguren door aan uw zorgverzekering met die MoniCare een contract heeft. De geleverde zorg wordt dan rechtstreeks betaald aan MoniCare. U bent aan uw verzekering uitsluitend het eigen risico verschuldigd (dit is voor 2016: € 385/ jaar).

VANUIT DE WMO GEÏNDICEERD (BIJV. ONDERSTEUNENDE BEGELEIDING, DAGBESTEDING ETC.)
U sluit een zorgovereenkomst met MoniCare. De administratie van MoniCare geeft de geleverde zorguren door aan uw gemeente. De geleverde zorg wordt dan rechtstreeks betaald aan MoniCare. Houd u er wel rekening mee, dat u een eigen bijdrage verschuldigd bent. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen en gezinssituatie. Voor het berekenen van de eigen bijdrage en actuele tarieven kunt u terecht op www.hetcak.nl