ONDERSTEUNENDE BEGELEIDING INDIVIDUEEL

  Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen van uw dagstructuur, dan kunnen wij samen met u een aanvraag doen voor ondersteunende begeleiding individueel bij het sociaal team van uw gemeente.

  U mag van ons verwachten dat wij u:
  • Begeleiden bij dagelijkse bezigheden en routine;
  • Creatieve activiteiten bieden zoals muziek en handenarbeid;
  • Praktische hulp en ondersteuning beiden bij het uitvoeren van handelingen en vaardigheden;
  • Toezicht houden op en het aansturen van gedrag als gevolg van een psychische stoornis.

  Doordat wij werken met een professioneel team kunt u altijd rekenen op de beste begeleiding en zorg.